З чого ми складаємося

З чого ми складаємося

     Кажуть, життя — «це форма існування білкових тіл». Іншими словами, людина — це теж білкове тіло. Що це означає? Чому саме білкові, а не будь-які інші? Що таке білок? Живе і неживе складається з одних і тих же хімічних сполук. Білок — це певним чином впорядкований набір амінокислот. Амінокислоти широко розповсюджені в природі. Відомо близько 80 їх видів. Але до складу білків входить лише двадцять. Двадцять амінокислот дали життя всьому живому. Елементарний склад амінокислот добре відомий. Він включає атоми вуглецю, водню, кисню і азоту.

     Серед всіх хімічних елементів вуглець був, мабуть, першим елементом, з яким зіткнулася людина. Деревне вугілля — теж вуглець, так само як і графіт, і алмаз. Але основна заслуга вуглецю — не коштовні камені, не вугілля і нафта, а зародження життя.

     Водень — та речовина, з якої будувалися зірки. Він є і в людині. Водень, з'єднуючись з горючим киснем, утворює воду, з якої на 2/3 складаємось і ми. Практично всі біохімічні реакції всередині живих клітин протікають у водних розчинах. Як ми вже говорили вище, тіло людини на 60—85 % складається з води. Чим молодший організм, тим він багатший на воду.

     Місячний ембріон перебуває на 97 % з води, новонароджений — на 75—80 %. У літніх людей вміст води — 57 і менше відсотків.

     У різних тканинах вміст води різний. Кров, наприклад, рідка, водяниста тканина. Багато води містить печінка, нирки, м'язи (75—80 %). Бідні водою кості (15—30 %) і особливо жирова тканина (10—12 %). Кожна жива клітина організму людини містить цілющий водний розчин різних живильних речовин.

     « Азот» в перекладі з грецького «нежиттєвий». Проте це далеко не так. На долю азоту приходиться близько 3 % маси людського тіла. Азот входить до складу білків, нуклеїнових кислот, хлорофілу, гормонів, багатьох вітамінів. Його вагоміше значення для організму знайшло віддзеркалення в слові «вітамін»: віта — «життя» і амін — «той, що містить азот». І хоча, як виявилось, не всі вітаміни містять азот, але слово міцно закріпилося, укорінялося, увійшло до ужитку.

     Це не єдині речовини, що входять до складу кліток. У людині також є трохи заліза; більше 1 кг кальцію (фосфати і карбонати Саз (РО4) 2 і СаСОз — основні мінеральні речовини кісток скелета); фосфор (у кістках, м'язах, в мозковій тканині і нервах), калій, магній, мідь, сірка та ін. В цілому, клітка складається з 1,5 млн атомів більше, ніж семидесяти хімічних елементів. Чотири з них можна назвати життєутворюючими (вуглець, водень, кисень і азот), шість зустрічаються у великій кількості і забезпечують життєдіяльність організму. Це вже згадані кальцій, фосфор, сірка, натрій, кремній, хлор. До складу клітки входять навіть деякі рідкі елементи таблиці Менделєєва. Складно повірити, що поява їх випадкова.

     Залізо — один з найважливіших елементів життя. Саме завдяки наявності в організмі заліза кров набуває червоного кольору. Залізо також визначає основну властивість крові зв'язувати і віддавати кисень. Цю функцію виконує гемоглобін. Його нестача викликає небезпечне захворювання — лейкемію, або білокрів'я.

     Солі кальцію сприяють згортанню крові, управляють проникністю клітинних мембран і нервово-м'язовим збудженням, активізують дію деяких ферментів. Саме іони кальцію першими реагують на зміну електромагнітного поля і беруть участь в надзвичайно тонкій нейрогормональній регуляції.

     У тілі людини міститься близько 4,5 кг фосфору, найчастіше в поєднанні з кальцієм. Велика частина цієї кількості припадає на кістки — приблизно 4,4 кг, приблизно 150 г (трохи більше звичайної пачки чаю) — на м'язи, 12 г міститься в нервовій і мозковій тканині.

     Фосфор бере безпосередню участь майже у всіх життєво важливих реакціях в організмі. З фосфором пов'язані явища імунітету, процес розвитку і зростання, проникність кліток і так далі Це недивно, адже фосфор входить до складу ДНК і РНК.

     Цукри, вуглеводи, жири, гормони і ферменти — все, що є в організмі, як би складно воно не називалося, — все це з'єднання згаданих вихідних елементів. Навіть дезоксирибонуклеїнова кислота, що важко вимовляється, складається з вуглецю, водню (цукру), фосфорної кислоти і азотної основи.    '

     Хочеться підкреслити відмінність в призначенні вуглеводів, жирів і білків як компонентів їжі. Жири і вуглеводи важливі як джерела енергії для організму, білки ж — його основний будівельний матеріал.

     Вуглеводи і жири відкладаються про запас. Білки — ні. Вони поступають у всі клітки організму, де зазнають відповідних перетворень.